Server was unable to process request. ---> Site is not configured for Claims Forms Authentication.Server was unable to process request. ---> Site is not configured for Claims Forms Authentication. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
Để khuyến khích những người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn quốc làm việc, Trung tâm lao động ngoài nước phối hợp với cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn quốc tổ chức kỷ thi tiếng Hàn trên máy tính lần thứ 16 cho những người thuộc đối tượng này.
 
Thực hiện Thông báo số 976-TB/TU ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Tỉnh ủy Thái Bình thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bố trí nội thất, kiểu chữ, nội dung hoành phi, cuốn thư, câu đối, văn bia công trình Đền thờ liệt sỹ tỉnh Thái Bình, ngày 24/7/2015, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND tổ chức phát động cuộc thi viết Văn bia Đền thờ Liệt sỹ tỉnh Thái Bình.
 
Ngày 28/8/1945, tại lễ tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Bộ Lao động và Cứu tế xã hội (tiền thân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày nay) để đảm nhận những nhiệm vụ về lao động, thương binh và xã hội của chính quyền cách mạng. Trải qua 70 năm xây dựng, củng cố và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm, chăm sóc người và gia đình người có công với cách mạng cũng như các lĩnh vực xã hội khác.

Nghị định 20/2015/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định 20/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Thủ tục hành chính mới

Liên kết website
Lịch phát sóng
Chọn kênh:
Thông tin thời tiết
Chọn thành phố:
Số lượt truy cập