Câu hỏi:
Người có công
Trả lời:
  • Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các quy định của Nhà nước đối với việc thực hiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Nếu bố ông Cường được hưởng chế độ ưu đãi đối với hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở mức 1 và có con gái (là em gái ông Cường) đang hưởng chế độ ưu đãi với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đối tượng gián tiếp) như nội dung phản ánh . Khi bố ông Cường chết, gia đình ông Cường vẫn thuộc hộ gia đình chính sách. Về việc miễn giảm các khoản đóng góp đối với gia đình chính sách do ông không nêu cụ thể là những khoản đóng góp nào. Tuy nhiên, việc xem xét đối tượng được miễn giảm các khoản đóng góp còn tùy thuộc vào các văn bản quy định của Nhà nước về khoản đóng góp đó. Về chế độ quà lễ tết hàng năm: Đối tượng được tặng quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy chỉ thực hiện đối với người có công còn sống và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc người thờ cúng liệt sĩ. Trường hợp của bố Ông đã từ trần năm 2016 thì không thuộc đối tượng xem xét tặng quà.
    05/04/2019  |  Sở Lao động TBXH đã phản hồi