Câu hỏi:
Đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
Trả lời:
  • Phòng Việc làm - An toàn lao động Trả lời:Ngày 08/11/2018 UBND tỉnh Thái Bình đã ký kết Thoả thuận với Chính quyền thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.Căn cứ Công văn số 1001/UBND-TH ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về việc giao đơn vị đầu mối, tư vấn, GTVL và cung ứng lao động làm việc thời vụ tại Hàn Quốc; Căn cứ Công văn 78/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10/01/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thoả thuận.Đề nghị người lao động liên hệ trực tiếp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thái Bình, địa chỉ: Phường Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình, để được tư vấn trực tiếp về nội dung nêu trên./.
    16/07/2019  |  Sở Lao động TBXH đã phản hồi