Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Tên cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Địa chỉ: Số 19 - đường Lê Lợi – Thành phố TháI Bình 
Điện thoai đường dây nóng : 0227.3831398 
Fax: 0227.3831821 
E-mail: solaodongtbxhtb@gmail.com
              sldtbxh@thaibinh.gov.vn

solaodong_face.jpg

Ảnh trụ sở