CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 

Danh sách và địa chỉ các đơn vị trực thuộc Sở

Các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình

- Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật:

Địa chỉ: xã Đông Hòa, Tp Thái Bình

HIệu trưởng: Trần Bá Trình

Điện thoại cơ quan: 02273.748.437

Di động: 

- Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình:

Địa chỉ : 

+ Cơ sở 1: xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

+ Cơ sở 2: phường Quang Trung - Tp. Thái Bình - tỉnh Thái Bình

Giám đốc: Hoàng Hoa Thám

Điện thoại cơ quan: 02273.572.969

Di động: 0946.742.686

- Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ xã hội:

Địa chỉ: xã Minh Quang,  huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Giám đốc: Phạm Đình Lễ

Điện thoại cơ quan: .02273.826.679

Di động: 0912.877.841

- Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công:

Địa chỉ: - CS1: xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

             - CS2: xã Minh Quang,  huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Giám đốc: Nguyễn Văn Hóa

Điện thoại cơ quan:02273.824.122

Di động: 0902.174.555

 - Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần:

Địa chỉ :xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Giám đốc:  Vũ Tiến Chinh

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0977.601.796

- Trung tâm Dịch vụ việc làm:

Địa chỉ: phường Hoàng Diệu, Tp Thái Bình

Giám đốc: Lê Văn Côn

Điện thoại cơ quan: 02273.745.759

Di động: 0913291625