Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 72
Tháng 08 : 6.873
Quý 3 : 35.191
Dự thảo

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Cơ quan soạn thảo: Đảng ủy Sở

Ngày bắt đầu: 17/04/2020

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 722

Góp ý: 0

Liên kết website