Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 76
Tháng 08 : 6.877
Quý 3 : 35.195
Dự thảo

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Lĩnh vực: BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

Cơ quan soạn thảo: Tỉnh ủy Thái Bình

Ngày bắt đầu: 16/04/2020

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 973

Góp ý: 0

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ  CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX xem tại đây

Liên kết website