Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 278
Tháng 09 : 36.087
Quý 3 : 121.957
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 49 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 49: Miễn nhiệm, các chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở LĐTBXH Dạy nghề Đã có hiệu lực
Thủ tục 48: Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở LĐTBXH

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Dạy nghề Đã có hiệu lực
Thủ tục 47: Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở LĐTBXH

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Sở

Dạy nghề Đã có hiệu lực
Thủ tục 46: Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Sở LĐTBXH Dạy nghề Đã có hiệu lực
Thủ tục 45: Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở LĐTBXH

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Sở

Dạy nghề Đã có hiệu lực
Thủ tục 44: Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở LĐTBXH

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Sở

Dạy nghề Đã có hiệu lực
Thủ tục 43: Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở LĐTBXH

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Sở

Dạy nghề Đã có hiệu lực
Thủ tục 42: Miễn nhiệm, các chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở LĐTBXH

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Dạy nghề Đã có hiệu lực
Thủ tục 41: Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở LĐTBXH

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Cơ quan quyết định thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Dạy nghề Đã có hiệu lực
Thủ tục 40: Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở LĐTBXH Dạy nghề Đã có hiệu lực
Thủ tục 39: Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở LĐTBXH Dạy nghề Đã có hiệu lực
Thủ tục 38: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở LĐTBXH

Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Dạy nghề Đã có hiệu lực
Liên kết website