Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 396
Tháng 01 : 10.065
Quý 1 : 10.065

Thủ tục 44: Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan ban hành Sở LĐTBXH
Số hồ sơ
Lĩnh vực Dạy nghề
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Trường trung cấp tư thục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan trực tiếp thực hiện

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Sở

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng  trường trung cấp công lập

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung cấp.

- Quyết định 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ; Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận và kiểm tra đối chiếu với quy định hiện hành:

+ Nếu đủ điều kiện thì cán bộ, công chức viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả;

+ Nếu không đủ điều kiện thì cán bộ, công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra hồ sơ, xem xét việc miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) ra quyết định miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở). Trường hợp không miễn nhiệm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

- Văn bản nêu rõ lý do miễn nhiệm

- Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan đến việc bị miễn nhiệm

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Chủ tịch và các thành viên hội đồng trường bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng trường

- Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

- Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã nghỉ làm việc để điều trị quá 06 (sáu) tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục

- Có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm

- Vi phạm các quy định đến mức phải miễn nhiệm quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Liên kết website