Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 1.226
Tháng 10 : 37.662
Quý 4 : 37.662

Thủ tục 45: Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan ban hành Sở LĐTBXH
Số hồ sơ
Lĩnh vực Dạy nghề
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở

Cơ quan trực tiếp thực hiện

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Sở

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung cấp.

- Quyết định 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ; Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận và kiểm tra đối chiếu với quy định hiện hành:

+ Nếu đủ điều kiện thì cán bộ, công chức viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả;

+ Nếu không đủ điều kiện thì cán bộ, công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra hồ sơ, xem xét việc cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) ra Quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở). Trường hợp không cách chức thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

- Văn bản nêu rõ lý do cách chức

- Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan đến việc bị cách chức

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Chủ tịch và thành viên hội đồng trường bị cách chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm

- Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng để xảy ra hâu quả nghiêm trọng

- Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ

- Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới, phòng, chông tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức, viên chức

- Vi phạm các quy định đến mức phải cách chức quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Liên kết website