Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 739
Tháng 01 : 15.837
Quý 1 : 15.837

Thủ tục 47: Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan ban hành Sở LĐTBXH
Số hồ sơ
Lĩnh vực Dạy nghề
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Sở

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường cao đẳng.

- Quyết định 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Chưa cập nhật - Phiếu tín nhiệm (mẫu 01) - Văn bản đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ( mẫu 02) đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc Văn bản đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ( mẫu 03) đối với nguồn nhân sự từ nơi khác hoặc hiệu trưởng đầu tiên của trường cao đẳng - Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức - Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập - Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt (mẫu 04) - Biên bản hội nghị liên tịch (mẫu 05) - Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo trường cao đẳng đổi với người được đề nghị bổ nhiệm (mẫu 06) - Bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác (mẫu 07)
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ; Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

+ Căn cứ nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của hội nghị cán bộ chủ chốt, hội đồng trường thảo luận, lựa chọn và đề xuất nhân sự giữ chức vụ hiệu trưởng. Hội đồng trường có thể giới thiệu từ 01 đến 03 nhân sự.

+ Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường trung cấp tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt gồm: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng, phó phòng khoa và tương đương, tổ trưởng, phó trưởng bộ môn để trao đổi, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn bổ nhiệm; thông báo danh sách người được giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, triển vọng phát triển của người được giới thiệu; lấy phiếu tín nhiệm. Hội nghị cán bộ chủ chốt có sự tham gia của đại diện cơ quan chủ quản trường (đại diện cơ quan chủ quản trường không có quyền biểu quyết).

+ Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng bằng cách bỏ phiếu kín. Phiếu tín nhiệm có giá trị tham khảo, không phải là căn cứ để bổ nhiệm. Hội nghị bầu ban kiểm phiếu gồm 03 người không phải là người được lấy phiếu tín nhiệm. Ban kiểm phiếu có trưởng ban và 02 thành viên. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ chữ ký của trưởng ban và 02 thành viên.

+ Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường trung cấp tổ chức hội nghị liên tịch gồm: Bí thư tổ chức Đảng trong trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để thảo luận và biểu quyết. Người được đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng phải được trên 50% tổng số thành viên trong hội nghị tán thành.

* Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

+ Cơ quan chủ quản trường hoặc cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giới thiệu nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng.

+ Đại diện cơ quan tổ chức cán bộ thuộc cơ quan chủ quản trường làm việc với cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác để tìm hiểu, xác minh lý lịch của cán bộ và trao đổi, thống nhất ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm với cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đó đang công tác.

+ Căn cứ kết quả tìm hiểu, xác minh lý lịch cán bộ và ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác, cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến của cấp ủy cơ quan để thống nhất về việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết.

+ Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định bổ nhiệm.

* Đối với hiệu trưởng đầu tiên của trường trung cấp

Căn cứ tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp, cơ quan chủ quản trường hoặc cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

- Bước 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận và kiểm tra đối chiếu với quy định hiện hành:

+ Nếu đủ điều kiện thì cán bộ, công chức viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả;

+ Nếu không đủ điều kiện thì cán bộ, công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, xem xét hồ sơ các điều kiện đảm bảo việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) ra Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập .Trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm

- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm

- Bản kê khai tài sản, thu nhập

- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị bổ nhiệm

- ý kiến nhận xét của cấp ủy hoặc chính quyền địa phương nơi người được đề nghị bổ nhiệm cư trú

- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ, ngoài hồ sơ theo quy định trên cần bổ sung các văn bản sau đây:

+ Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt

+ Biên bản hội nghị liên tịch

+ Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo trường cao đẳng đối với người được đề nghị bổ nhiệm

- Đổi với nguồn nhân sự từ nơi khác hoặc bổ nhiệm hiệu trưởng đầu tiên của trường cao đẳng, ngoài những hồ sơ theo quy định trên cần bổ sung bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/80603/20190418/mau_3_.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Hiệu trưởng trường cao đẳng được bổ nhiệm khi đáp ứng được nhưng điều kiện sau:

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp

- Có bằng Đại học trở lên

- Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp

- Có đủ sức khỏe, bảo đảm độ tuổi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng.

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Liên kết website