Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 738
Tháng 01 : 15.836
Quý 1 : 15.836

Thủ tục 48: Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Cơ quan ban hành Sở LĐTBXH
Số hồ sơ
Lĩnh vực Dạy nghề
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Trường trung cấp tư thục

Cơ quan trực tiếp thực hiện

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Thủ tục 49: Miễn nhiệm, các chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Chưa cập nhật - Văn bản đề nghị công nhận hiệu trưởng (mẫu 01) - Biên bản họp của hội đồng quản trị (mẫu 02) - Sơ yếu lý lịch vận dụng theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ; Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận và kiểm tra đối chiếu với quy định hiện hành:

+ Nếu đủ điều kiện thì cán bộ, công chức viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả;

+ Nếu không đủ điều kiện thì cán bộ, công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, xem xét hồ sơ các điều kiện đảm bảo việc công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính ra Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục .Trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhân hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

- Biên bản họp của hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng trường

- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị công nhận hiệu trưởng có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người được đề nghị công nhận cư trú.

- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/80603/20190418/mau_4_.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được bổ nhiệm khi đáp ứng được nhưng điều kiện sau:

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp

- Có bằng đại học trở lên

- Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp

- Có đủ sức khỏe

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Liên kết website