Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 306
Tháng 09 : 36.115
Quý 3 : 121.985
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 13 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 13: Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Sở LĐTBXH Lao động - Tiền lương và BHXH Đã có hiệu lực
Thủ tục 12: Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III). Sở LĐTBXH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lao động - Tiền lương và BHXH Đã có hiệu lực
Thủ tục 11: Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu. Sở LĐTBXH

Sở Lao động – TB&XH.

Lao động - Tiền lương và BHXH Đã có hiệu lực
Thủ tục 10: Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở LĐTBXH

Sở Lao động -Thương binh và xã hội.

Lao động - Tiền lương và BHXH Đã có hiệu lực
Thủ tục 9: Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Sở LĐTBXH

UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố, Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Lao động - Tiền lương và BHXH Đã có hiệu lực
Thủ tục 8: Thẩm định hồ sơ về danh sách lao động nghỉ việc khi cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước Sở LĐTBXH

Sở Lao động -Thương binh và xã hội.

Lao động - Tiền lương và BHXH Đã có hiệu lực
Thủ tục 7: Đăng ký Nội quy lao động Sở LĐTBXH

Sở Lao động Thương binh và xã hội.

Lao động - Tiền lương và BHXH Đã có hiệu lực
Thủ tục 6: Xếp hạng Doanh nghiệp nhà nước Sở LĐTBXH

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Lao động - Tiền lương và BHXH Đã có hiệu lực
Thủ tục 5: Tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể Sở LĐTBXH

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Lao động - Tiền lương và BHXH Đã có hiệu lực
Thủ tục 4: Tiếp nhận văn bản đề nghị được làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ/năm. Sở LĐTBXH

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Lao động - Tiền lương và BHXH Đã có hiệu lực
Thủ tục 3:Gia hạn công nhận Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi". Sở LĐTBXH

Sở Lao động- Thương binh và xã hội.

Lao động - Tiền lương và BHXH Đã có hiệu lực
Thủ tục 2: Công nhận "Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi" Sở LĐTBXH

Sở Lao động- Thương binh và xã hội.

Lao động - Tiền lương và BHXH Đã có hiệu lực
Liên kết website