Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 278
Tháng 09 : 36.087
Quý 3 : 121.957
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 48 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục49: Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động cơ sở Sở LĐTBXH Việc làm - An toàn lao động Đã có hiệu lực
Thủ tục 48: Thủ tục thông báo lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc Sở LĐTBXH Việc làm - An toàn lao động Đã có hiệu lực
Thủ tục 47: Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sở LĐTBXH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Việc làm - An toàn lao động Đã có hiệu lực
Thủ tục 46: Đăng ký hợp đồng cá nhân Sở LĐTBXH

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Việc làm - An toàn lao động Đã có hiệu lực
Thủ tục 45: Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Sở LĐTBXH

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Việc làm - An toàn lao động Đã có hiệu lực
Thủ tục 44: Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Sở LĐTBXH

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình.

Việc làm - An toàn lao động Đã có hiệu lực
Thủ tục 43: Thông báo việc làm thêm từ 200 giờ đến 300 trong một năm Sở LĐTBXH Việc làm - An toàn lao động Đã có hiệu lực
Thủ tục 42: Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động Sở LĐTBXH

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế.

Việc làm - An toàn lao động Đã có hiệu lực
Thủ tục 41: Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng Sở LĐTBXH Việc làm - An toàn lao động Đã có hiệu lực
Thủ tục 40: Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động Sở LĐTBXH

Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Việc làm - An toàn lao động Đã có hiệu lực
Thủ tục 39: Cung cấp, hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động. Sở LĐTBXH Việc làm - An toàn lao động Đã có hiệu lực
Thủ tục 38: Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở Sở LĐTBXH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Việc làm - An toàn lao động Đã có hiệu lực
Liên kết website