Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1.115
Tháng 06 : 43.099
Quý 2 : 184.029
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc đăng ký thực hiện dự án, mô hình Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023

Ngày 05/6/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Thông báo số 2054/TB-BLĐTBXH về việc đăng ký thực hiện dự án, mô hình Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023. Theo đó, Bộ LĐTBXH có nhu cầu lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án, mô hình giảm nghèo năm 2023 như sau:

 

1. Căn cứ đề xuất các dự án, mô hình: Các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ, ngành hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

2. Đề xuất các dự án, mô hình giảm nghèo về bình đẳng giới

Dự án, Mô hình: Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sinh sản cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và các mục tiêu về giảm nghèo của địa phương.

3. Hồ sơ đề xuất các dự án, mô hình

- Văn bản đề xuất thực hiện dự án, mô hình Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo về bình đẳng giới năm 2023

- Dự án, mô hình dự kiến triển khai thực hiện (Mẫu kèm theo)

- Hồ sơ năng lực của đơn vị đề xuất thực hiện dự án gồm: Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ hoặc giấy phép kinh doanh, hoạt động; tổ chức bộ máy, năng lực tài chính và thông tin liên quan đến năng lực của đơn vị; các hoạt động đã thực hiện liên quan đến dự án, mô hình đề xuất; thông tin liên hệ (email, website, địa chỉ, số điện thoại).

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Thời gian thực hiện: Năm 2023

4.2. Địa bàn thực hiện: Trên phạm vi cả nước, ưu tiên các huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

4.3. Đối tượng hỗ trợ: Theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình.

4.4. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 giao cho Văn phòng Bộ LĐTBXH theo Quyết định số 1376/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký

- Thời gian: trước ngày 17/6/2023

- Địa điểm: Vụ Bình đẳng giới, Bộ  Lao động – Thương binh và Xã hội, số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 024.3826.9551/0912.050.783

Toàn văn Thông báo: Download tại đây


Nguồn:molisa.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website