Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 2.452
Tháng 04 : 34.332
Quý 2 : 34.332
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả quan trọng

 - 

 

Sáng ngày 28/12, tại Trụ sở Bộ, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ 2024. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự còn có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Người có công; Cục Trẻ em; Cục Việc làm; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ LĐTBXH cùng với sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm Công nghệ Thông tin đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ và đạt được một số kết quả quan trọng, đáng khích lệ.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong công tác chuyển đổi số, ngay từ đầu năm, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã chủ động đề xuất, tham mưu trình Bộ ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Bộ; Kế hoạch triển khai Đề án 06 tại Bộ năm 2023; Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Phê duyệt Hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ. Trình BCS Đảng ban hành Báo cáo sơ kết sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; cùng nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ; đôn đốc các địa phương tích cực triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH…

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trung tâm Công nghệ Thông tin đã vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ ổn định, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, giảm thiểu các rủi ro đối với hệ thống; Đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử của Bộ; Đối với công tác an toàn bảo mật Trung tâm đã thực hiện các Chỉ thị của Ban bí thư; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ về tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng, đơn vị đã xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng gửi Ban cán sự đảng Bộ.

Về nhiệm vụ triển khai Đề án 06, Trung tâm đã hoàn thành kết nối Cổng dịch vụ công; Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với hệ thống phần mềm Đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cập nhật cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội của 61 tỉnh; đến nay đã thực hiện liên thông hơn 21.000 hồ sơ, hoàn thành xử lý hơn 8.600 hồ sơ.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư (CSDLQG về DC) với các lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành; phối hợp Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, C06, Bộ Công an thực hiện kết nối chính thức CSDLQG về DC với CSDL hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện đối soát dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với những đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác triển khai, thực hiện Đề án 06/CP tại Bộ LĐTBXH, tại Hội nghị sơ kết đánh giá 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06/CP được Chính phủ tổ chức ngày 21/12/2023, tập thể Trung tâm Công nghệ Thông tin vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đối với công tác triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số và xây dựng các dịch vụ công trực tuyến, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trung tâm Thông tin thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH ngày 07/6/2019 phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025. Kết quả, hiện nay, trên Cổng Dịch vụ công của Bộ đang cung cấp 57 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 38 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 19 dịch vụ công trực tuyến một phần. Đến nay đã có trên 213.000 hồ sơ được xử lý trực tuyến và đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia,…

Đối với công tác thông tin truyền thông, với vai trò là cơ quan thường trực giúp việc Ban biên tập Cổng TTĐT Bộ, trong năm 2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ, các thành viên Ban Biên tập, các đơn vị trong Bộ triển khai các hoạt động tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng TTĐT Bộ. Kết quả, đã cập nhật kịp thời gần 1.000 tin, bài, các tin tức, sự kiện; Các chuyên trang, chuyên đề truyền thông trên Cổng cũng cung cấp hơn 400 tin, bài liên quan đến các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và các hoạt động nổi bật của Bộ ngành; Tiếp nhận, phân loại gửi các đơn vị xử lý hơn 700 phản ánh kiến nghị, câu hỏi trên hệ thống Thông tin Bộ người dân và doanh nghiệp.

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Đỗ Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong năm 2023, Bộ LĐTBXH đã ban hành Quyết định số 1586/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã chủ động hoàn thành triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp trình Bộ thay đổi tên chức vụ lãnh đạo quản lý của Trung tâm Công nghệ Thông tin.

Cũng tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham dự đã chia sẻ các ý kiến ghi nhận những đóng góp của Trung tâm Công nghệ Thông tin trong việc phối hợp giữa các đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ tích hợp dữ liệu phục vụ công tác thông tin liên ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Trung tâm Công nghệ Thông tin trong năm 2023. Đặc biệt trong công tác triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Đề án 06, Lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm Công nghệ Thông tin đã đoàn kết đồng lòng tập trung chủ động nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an cũng như các đơn vị trong Bộ LĐTBXH hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến bảo mật thông tin của ngành, nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống truyền tải thông tin, kết nối giữa các đơn vị.

“Trên cơ sở những đóng góp đó, Trung tâm Công nghệ Thông tin là một trong hai đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Đề án 06”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, sang năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đề nghị Trung tâm Công nghệ Thông tin tiếp tục tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao liên quan đến Đề án 06; Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin của Bộ; Triển khai Dự án Xây dựng hạ tầng số và Trung tâm điều hành Bộ LĐTBXH…Ngoài ra, Trung tâm Công nghệ Thông tin cần xây dựng chương trình hành động cụ thể đối với các nhiệm vụ lớn của năm 2024, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Đỗ Chí Dũng khẳng định, thời gian tới, Trung tâm sẽ cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ do Bộ và các Lãnh đạo Bộ giao phó, góp phần hoàn thành công việc chung của Bộ, ngành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website