Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 802
Tháng 07 : 49.831
Quý 3 : 49.831
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu "80 năm đề cương văn hóa Việt Nam"

Nội dung thi tập trung tìm hiểu bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943; chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa - văn nghệ; vận dụng, phát triển, sáng tạo “Đề cương về văn hóa Việt Nam” của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 80 năm qua. Quan điểm, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Chủ trương, chính sách và những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực văn hóa trong 80 năm qua của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình.

Cuộc thi được tiến hành trong 2 đợt theo hình thức trắc nghiệm trên internet.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; sinh viên các trường cao đẳng, đại học; học sinh THCS, THPT; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; công dân Thái Bình đang học tập, lao động, công tác, cư trú ở ngoài tỉnh quan tâm tới cuộc thi.

Nội dung thi tập trung tìm hiểu bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943; chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa - văn nghệ; vận dụng, phát triển, sáng tạo “Đề cương về văn hóa Việt Nam” của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 80 năm qua. Quan điểm, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Chủ trương, chính sách và những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực văn hóa trong 80 năm qua của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình.

Thời gian thi:

- Đợt thứ nhất: bắt đầu từ ngày 29/3/2023 và kết thúc vào 10h00' ngày 08/4/2023

- Đợt thứ hai: bắt đầu từ 10h00' ngày 14/4/2023 và kết thúc vào 10h00' ngày 24/4/2023.

- Tổng kết và trao giải cuộc thi vào dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc thi được tổ chức trên mạng Internet, người dự thi trả lời câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm do Ban Tổ chức cuộc thi đăng tải trên chuyên trang cuộc thi tại địa chỉ: 

https://thitracnghiemdecuongvanhoa.thaibinh.gov.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website