Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 237
Tháng 02 : 6.316
Quý 1 : 20.159
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mỗi lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ 2 triệu đồng đào tạo nghề

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa.

Má»i lao Äá»ng trong doanh nghiá»p vừa và nhá» Äược há» trợ 2 triá»u Äá»ng Äào tạo nghá» - Ảnh 1

Theo đó, người lao động (NLĐ) làm việc trong DN nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề được miễn chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/người/khóa học; một người một lần; nếu đáp ứng các điều kiện sau: Đã làm việc trong DN nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục; không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

Các chi phí còn lại để tham gia khóa đào tạo nghề do DN và NLĐ thỏa thuận, bao gồm: Phần chênh lệch trong trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn 2 triệu đồng; tiền ăn, đi lại và các chi phí khác phát sinh khi học viên tham gia khóa đào tạo.

Cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm thanh toán chi phí đào tạo học viên được miễn cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp, căn cứ vào nhiệm vụ giao cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp (trường hợp cơ sở

 đào tạo nghề nghiệp là đơn vị trực thuộc) hoặc hợp đồng ký kết với cơ sở đào tạo nghề nghiệp (trường hợp cơ sở đào tạo nghề nghiệp không phải là đơn vị trực thuộc). Mức thanh toán theo quy định tại Thông tư.

Trường hợp cơ sở đào tạo nghề nghiệp là đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì việc giao nhiệm vụ đào tạo phải căn cứ kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa do cơ sở đào tạo nghề nghiệp xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc lập dự toán, phân bổ dự toán, thanh quyết toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp cơ sở đào tạo nghề nghiệp không phải là đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn cơ sở đào tạo nghề nghiệp và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn liên quan. Việc thanh quyết toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng nhưng đảm bảo trước khi thanh lý hợp đồng chỉ cấp tối đa không quá 70% số kinh phí ngân sách hỗ trợ ghi trong hợp đồng.

Cơ sở đào tạo nghề nghiệp lập dự toán, báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa để tổng hợp.

Thông tư 49/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23-9.

CHÂU ANH/ Theo baodansinh.vn


Nguồn:báo chí Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website