Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 1.182
Tháng 06 : 22.104
Quý 2 : 163.034
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Danh mục cơ sở dữ liệu ngành được xây dựng là cơ sở để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương, bao gồm 24 cơ sở dữ liệu thuộc 9 lĩnh vực quản lý.

Thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 634/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Danh mục cơ sở dữ liệu ngành được xây dựng là cơ sở để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương, bao gồm 24 cơ sở dữ liệu thuộc 9 lĩnh vực quản lý cụ thể:

Lĩnh vực lao động, tiền lương

1. Cơ sở dữ liệu tổ chức của người lao động tại cơ sở

2. Cơ sở dữ liệu thực hiện chính sách lao động, việc làm của doanh nghiệp

Lĩnh vực việc làm

3. Cơ sở dữ liệu cung lao động

4. Cơ sở dữ liệu lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

5. Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

6. Cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

7.Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

8. Cơ sở dữ liệu tổ chức kiểm định thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

9. Cơ sở dữ liệu thiết bị, máy móc được kiểm định

10. Cơ sở dữ liệu kiểm định viên

11. Cơ sở dữ liệu tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

12. Cơ sở dữ liệu tai nạn lao động

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

13. Cơ sở dữ liệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp

14. Cơ sở dữ liệu học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực người có công

15. Cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

16. Cơ sở dữ liệu ADN của liệt sĩ và thân nhân

17. Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

18. Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội

19.Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội

20. Cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo

21. Cơ sở dữ liệu người khuyết tật

22. Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội

Lĩnh vực trẻ em

23.Cơ sở dữ liệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Lĩnh vực thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin

24. Cơ sở dữ liệu báo cáo hành chính

Theo đó, các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ được phân công chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu trình UBND tỉnh, thành phố xây dựng, điều chỉnh các cơ sở dữ liệu thuộc các lĩnh vực của ngành tại địa phương phù hợp, hiệu quả, tránh chồng lấn, trùng lắp với các cơ sở dữ liệu ngành đã được phê duyệt.

Toàn văn Quyết định số 634/QĐ-LĐTBXH và Danh mục cơ sở dữ liệu ngành LĐTBXH có thể download tại đây.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website