Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 945
Tháng 06 : 21.867
Quý 2 : 162.797
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng hợp 5 kết quả nổi bật trong năm 2020 của Ngành

 Sáng ngày 18/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

           Về dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở ban ngành, UBND huyện và thành phố tới dự hội nghị.Về dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở ban ngành, UBND huyện và thành phố tới dự hội nghị.

Năm 2020, trong điều kiện rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu và ở Việt Nam, không chỉ ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung mà ảnh hưởng sâu sắc tới thực hiện các vấn đề về lao động, việc làm và an sinh xã hội; một bộ phận không nhỏ người dân bị giảm sâu thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn. Toàn ngành chúng ta vừa tích cực tham gia phòng chống dịch, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn, giảm thu nhập do mất việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống (đây là một nhiệm vụ đột xuất, lại chưa có trong tiền lệ), vừa phải tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

 Đ/c Phạm Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc phụ trách Sở.

 Tổng hợp 5 kết quả nổi bật trong năm 2020 của Ngành:

1. Chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị và Kế hoạch  thực hiện NQ 42, QĐ 15 của Thủ tướng Chính Phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đã triển khai quyết liệt tới cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tổ chức rà soát, thẩm định, xét duyệt, chi trả một cách kịp thời, đúng đối tượng, không có hiện tượng sai sót, trục lợi chính sách. Kết quả toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 208.496 đối tượng là người lao động, hộ kinh doanh, người có công với cách mạng, người nghèo, người cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí gần 270 tỷ đồng. Đặc biệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ cho 2.901 trường hợp là giáo viên, nhân viên, người lao động và hỗ trợ cho 54 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh phát sinh sau ngày 31/12/2019 đến hết ngày 31/3/2020 (nhóm đối tượng này ngoài quy định tại Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ), tổng kinh phí hỗ trợ trên 5,2 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ thiết thực, kịp thời, ý nghĩa và tạo được niềm tin sâu rộng trong nhân dân.

2. Công tác cải cách hành chính của Sở trong năm 2020 có nhiều đột phá, thực hiện ký số được áp dụng triệt để, giảm bớt chi phí và thời gian trong việc ban hành văn bản, tỷ lệ ký số đạt 84%; Sở được đánh giá xếp thứ 2 về ứng dụng công nghệ thông tin trong các sở, ban, ngành thuộc tỉnh (năm 2019 xếp thứ 5).

Ngoài 110 thủ tục HC được  UBND tỉnh ban hành, Sở còn ban hành 29 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Trong 110 TTHC có 58 thủ tục thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, (trong đó 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 30 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)

Kết quả thực hiện năm 2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận và được giải quyết là 6.905 thủ tục hành chính, 100% được giải quyết trước và đúng hạn. Tiếp nhận 749 hồ sơ, trong đó 180 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 232 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (đạt 55%, vượt kế hoạch của UBND tỉnh giao).

3. Công tác trợ giúp xã hội ngày càng được chú trọng; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác trợ giúp xã hội. Hướng dẫn rà soát toàn bộ đối tượng đang hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; Tổ chức kiểm tra công tác trợ giúp xã hội tại cơ sở, tập trung kiểm tra việc xác định người khuyết tật và hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, qua đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc và hạn chế của cơ sở trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội để kịp thời chấn chỉnh. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội tại cơ sở và thành viên của Hội đồng Xác định mức độ khuyết tật 260 xã với gần 2.000 cán bộ. Đã chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Chương trình Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Kết quả tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 5,27% (năm 2015) xuống còn 2,35% (năm 2020). Trong 5 năm, số hộ nghèo giảm 17.061 hộ (giảm 52,76% số hộ nghèo so với kết quả tổng điều tra); tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 0,58% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh hàng năm giảm từ 0,5% trở lên).

4. Tổ chức thực hiện Kết luận 44 và 482 của Thanh tra Bộ LĐTBXH: Tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Kết luận 03-KL/TU, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 133/KH-UBND về “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết luân Thanh tra Bộ LĐTBXH về Rà soát, xử lý, giải quyết các trường hợp hưởng chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học”. Đã có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành. Kết quả đã rà soát và ban hành quyết định đình chỉ đối với các trường hợp hồ sơ không đúng quy định.

Đến nay việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cơ bản hoàn thành. Tình hình chung: các đối tượng cơ bản chấp nhận cách làm và kết quả đình chỉ, kết quả thực chứng lại, còn một số đối tượng vẫn không nhất trí, có đơn thư, khiếu nại và tập trung nhau để lên tỉnh, kể cả lên Trung ương.

5. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Sở đã xây dựng Quy chế tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phân rõ trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc lịch tiếp dân của Lãnh đạo Sở vào ngày 15 hàng tháng, lịch tiếp dân của Thanh tra Sở vào thứ Năm hàng tuần. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Thực hiện đối thoại trực tiếp ngay tại cơ sở, tăng cường hiệu quả giải quyết và nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng của cán bộ, công chức trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài. Duy trì hoạt động đường dây nóng của Sở, 100% các cuộc gọi của các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực của ngành đều được trả lời, xử lý.

Đ/c Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích mà ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đạt được đồng thời chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như: tỷ lệ người học nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp còn thấp; công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững; tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục vẫn còn xảy ra… Đồng chí đề nghị trong năm 2021, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần tập trung thực hiện tốt sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về việc thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn ngành đoàn kết, thống nhất bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thực hiện đạt hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, đề án, kế hoạch của ngành trong năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025. Bên cạnh đó, cần xây dựng giải pháp tăng quy mô đào tạo với các trình độ trung cấp và cao đẳng; đôn đốc các doanh nghiệp và người lao động nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về lao động, bảo đảm chế độ, chính sách với người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách với người có công với cách mạng và thân nhân của họ theo quy định; tăng cường các biện pháp cùng các ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các kết luận của thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên thông về chính sách trợ giúp xã hội và các chính sách giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; tuyên truyền và giáo dục kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em…


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website