Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 1.174
Tháng 06 : 22.096
Quý 2 : 163.026
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phụ lục QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THEO PHƯƠNG ÁN 5 TẠI CHỖ

Phụ lục

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THEO PHƯƠNG ÁN 5 TẠI CHỖ

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm

giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp

2. Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài

3. Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

4. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm GDNN có vốn đầu tư nước ngoài

5. Bổ nhiệm Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh

6. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

7. Miễn nhiệm Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, miễn nhiệm giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục

8. Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

9. Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

10. Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

11. Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

12. Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

13. Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

14. Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

15. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

16. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

17. Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

18. Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

19. Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

20. Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

21. Miễn nhiệm, các chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

22. Thành lập hộiđồngtrường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

23. Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

24. Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

25. Thành lập hội đồngquản trị trường trung cấp tư thục

26. Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

27. Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

28. Miễn nhiệm, các chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện


Tập tin đính kèm
Nguồn:Sở LĐTBXH TB Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website