Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 91
Tháng 07 : 51.502
Quý 3 : 51.502
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện mô hình xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 08/4/2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện mô hình xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Công Nhan, Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo hội nghị

     Thực hiện Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 24 tháng 08 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 nhằm tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh mà ở đó tất cả trẻ em đều được bảo vệ; phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực; trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, tạo cơ hội để các em được tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình đã xây dựng kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh với mục tiêu đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận với các loại hình dịch vụ bảo vệ, góp phần loại bỏ, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị bóc lột, trợ giúp, phục hồi kịp tạo điều kiện để các em được hòa nhập với cộng đồng.

     Việc thành lập ban điều hành, cộng tác viên xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn xã do đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch đảm nhiệm, có nhiệm vụ điều phối và huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Ban điều hành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo vệ chăm sóc trẻ em tại xã; chỉ đạo giám sát thực hiện các mục tiêu của chương trình; chỉ đạo tiến hành điều tra các trường hợp ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em; chỉ đạo việc thu thập số liệu về tình hình trẻ em trên địa bàn xã; báo cáo định kỳ  cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố. Cộng tác viên là người hợp tác với chính quyền và cán bộ tại thôn như: trưởng thôn, y tế, phụ nữ, thanh niên và nhóm trẻ để cung cấp và kết nối các dịch vụ bảo vệ trẻ em tại cộng đồng dưới sự giám sát của Ban điều hành.

      Thông qua hội nghị đã giúp các cấp ủy chính quyền tại địa phương trong tỉnh nắm rõ hơn các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước.


Nguồn:soldtbxh.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website