Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 2.581
Tháng 04 : 50.476
Quý 2 : 50.476
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung hỗ trợ phụ nữ, trẻ em trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại cuộc làm việc với Vụ Bình đẳng giới vào chiều ngày 30/9/2021 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, kế hoạch trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và định hướng công tác năm 2022.

Tham dự cuộc làm việc có Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà; ông Hà Xuân Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và ông Vũ Xuân Hân, Chánh Văn phòng Bộ.

Lãnh đạo Bộ làm việc với Vụ Bình đẳng giới

Báo cáo với Bộ trưởng tại buổi làm việc, ông Lê Khánh Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới cho biết: Vụ đã ưu tiên tập trung triển khai công tác hoàn thiện thể chế, tham mưu để Bộ trình Chính phủ phê duyệt Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020, tổ chức đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng giới trong một số lĩnh vực, xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và tham gia xây dựng, góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Đồng thời, Vụ đã tổ chức triển khai kịp thời Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030. Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và các chiến lược, chương trình bình đẳng giới mới được ban hành. Vụ đã triển khai tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến lĩnh vực bình đẳng giới và các giải pháp, chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của Bộ để báo cáo Quốc hội và đang phối hợp xây dựng báo cáo Báo cáo đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Vụ đề xuất Lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí và tăng cường lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các văn bản quy phạm pháp luật và các kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án có liên quan.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định giao ông Lê Khánh Lương giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh bình đẳng giới là lĩnh vực quan trọng, mang tính toàn cầu. Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới của Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Vụ Bình đẳng giới đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ của Bộ giao.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, trong đó luôn ưu tiên hỗ trợ cho phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật,… Đây cũng là việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đều có đánh giá, phân tích và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Bình đẳng giới tập trung triển khai các nhiệm vụ: Một là, tập trung nghiên cứu tham mưu đề xuất sửa đổi Luật Bình đẳng giới để đảm bảo trình Quốc hội thông qua vào năm 2024. Hai là, tập trung tham mưu để triển khai hiệu quả các chiến lược, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt. Ba là, cần tích cực tham gia một cách thực chất vào quá trình rà soát, đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tạo sự thay đổi tích cực khi ban hành. Bốn là, đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, ý thức tuân thủ pháp luật về bình đẳng giới trong xã hội. Năm là, cần phối hợp với Tổng cục Thống kê và các tổ chức quốc tế nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số nhằm đánh giá, xếp hạng về bình đẳng giới của các địa phương với các chỉ số có tính định lượng cụ thể. Sáu là, cần đánh giá, tổng kết các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã triển khai trong thời gian qua làm cơ sở đề xuất phổ biến, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế hiện nay. Bảy là, cần nâng cao vai trò, trách nhiêm của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ, đặc biệt trong công tác phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Tám là, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan, các tổ chức quốc tế để triển khai có hiệu quả chương trình công tác hằng năm.

Bộ trưởng nhấn mạnh “Vụ Bình đẳng giới đồng thời là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Cán bộ của Vụ Bình đẳng giới lâu nay được đánh giá là những “con ong chăm chỉ”, luôn đoàn kết và trách nhiệm, thời gian tới cần phát huy hơn tính năng động, sáng tạo để tạo đột phá trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

 


Nguồn:molisa.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website