Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 2.677
Tháng 04 : 50.572
Quý 2 : 50.572
số 01/2024/TT-BLĐTBXH
Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH Về Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
27/02/2024
số 19/2023/TT-BLĐTBXH
Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung danh mục nghề,công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc,độc hại, nguy hiểm
27/02/2024
số 333/QĐ-SLĐTBXH
Quyết định số 333/QĐ-SLĐTBXH Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2023
16/01/2024
Liên kết website