Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 479
Tháng 05 : 16.898
Quý 2 : 42.594
số 34/KH-SLĐTBXH
Kế hoạch số 34/KH-SLĐTBXH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ngành Lao động-TBXH tỉnh Thái Bình năm 2023.
05/04/2023
Liên kết website