Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 625
Tháng 07 : 49.654
Quý 3 : 49.654
Văn bản liên quan
số 2287/QĐ-UBND
Quyết đinh: số 2287/QĐ-UBND vv phê duyệt DS và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid19 thuộc huyện Kiến Xương (đợt 1)
05/08/2020
Liên kết website