Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 563
Tháng 05 : 33.035
Quý 2 : 116.692
Văn bản liên quan
37/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Lập Thuận
08/11/2022
Liên kết website