Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 761
Tháng 07 : 49.790
Quý 3 : 49.790
Văn bản liên quan
44/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần may Việt Trí Thái Bình
07/11/2022
45/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam
07/11/2022
48/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Tân Phong - ShinWoo
07/11/2022
47/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Thái Hồn
07/11/2022
49/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH giày dép Thái Thụy
07/11/2022
50/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Giang Cường
07/11/2022
51/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH quốc tế TanSon
07/11/2022
52//KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Jia Jun Leather Việt Nam
07/11/2022
120/KL-TTr
Thanh tra việc chấp hành các quỵ định của pháp luật lao động, an toàn - vệ sinh lao động tại Dụ’ án Nhà máy sợi công nghệ cao Dragontextiles2 đối với Công ty cổ phần Phát triển đầu tư và xây lắp Tiến Thịnh
06/10/2022
121/KL-TTr
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn - vệ sinh lao động tại Dự án Nhà khám bệnh và điều trị Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hưng đối với Công ty cổ phần xây dựng công trình Nam Đô
06/10/2022
Liên kết website