Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 770
Tháng 07 : 49.799
Quý 3 : 49.799
Văn bản liên quan
37/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Lập Thuận
08/11/2022
38/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Chi nhánh Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng
08/11/2022
39/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần may Hưng Bình
08/11/2022
Liên kết website