Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.334
Tháng 06 : 41.778
Quý 2 : 182.708
Văn bản liên quan
số 4586/QĐ-SLĐTBXH
Quyết định số 4586/QĐ-SLĐTBXH phê duyệt dự toán: Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa phục vụ Ngưòi có công nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thưong binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)
15/06/2023
số 333/QĐ-SLĐTBXH
Quyết định số 333/QĐ-SLĐTBXH Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2023
16/01/2024
Liên kết website