Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 225
Tháng 10 : 843
Quý 4 : 843
Văn bản liên quan
Số 1933/QĐ-UBND
Quyết đinh: Số 1933/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Hoa Thành phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do ảnh hưởng đại dịch Covid-19
03/07/2020
Số: 1803/QĐ-UBND
Quyết đinh:số 1803/QĐ-UBND vv phê duyệt DS và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch covid19 thuộc huyện Vũ Thư (đợt 2)
29/06/2020
Số 1802/QĐ-UBND
Quyết định: Số 1802/QĐ-UBND vv phê duyệt DS và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid19 thuộc huyện Quỳnh Phụ (đợt 1)
29/06/2020
Số: 1801/QĐ-UBND
Quyết đinh: Số 1801/QĐ-UBND vv phê duyệt DS và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid19 thuộc Thành phố Thái Bình (đợt 2)
29/06/2020
số 1764/QĐ-UBND
Quyết định: số 1764/QĐ-UBND vv thôi không thực hiện hỗ trợ và điều chỉnh giảm kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ XH đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch covid19
22/06/2020
Liên kết website