Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 252
Tháng 10 : 870
Quý 4 : 870
Văn bản liên quan
Số 1933/QĐ-UBND
Quyết đinh: Số 1933/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Hoa Thành phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do ảnh hưởng đại dịch Covid-19
03/07/2020
số 14/2020/QĐ-UBND
Quyết đinh: số 14/2020/QĐ-UBND Vv Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
01/07/2020
Số: 1803/QĐ-UBND
Quyết đinh:số 1803/QĐ-UBND vv phê duyệt DS và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch covid19 thuộc huyện Vũ Thư (đợt 2)
29/06/2020
Liên kết website