Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 641
Tháng 07 : 49.670
Quý 3 : 49.670
Văn bản liên quan
số 2077/QĐ-UBND
Quyết định số 2077/QĐ-UBND vv phê duyệt DS và KP hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động HĐ làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid19 (đợt 1) huyện Vũ Thư
17/07/2020
số 2011/QĐ-UBND
Quyết đinh số 2011/QĐ-UBND vv thôi không thực hiện hỗ trợ và điều chỉnh giảm kinh phí hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid19 huyện Vũ Thư
16/07/2020
số 2016/QĐ-UBND
Quyết đinh số 2016/QĐ-UBND vv thôi không thực hiện hỗ trợ và điều chỉnh giảm kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid19 huyện Vũ Thư
16/07/2020
Liên kết website