Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 331
Tháng 02 : 8.412
Quý 1 : 22.255
Văn bản liên quan
số 739/QĐ-UBND
Quyết đinh số 739/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
25/04/2022
Liên kết website