Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 414
Tháng 05 : 32.886
Quý 2 : 116.543
số 2074/QĐ-UBND
Quyết định số 2074/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19 (đợt 2) huyện Tiền Hải
25/08/2021
Liên kết website