Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 311
Tháng 04 : 38.562
Quý 2 : 38.562
Văn bản liên quan
số 2011/QĐ-UBND
Quyết đinh số 2011/QĐ-UBND vv thôi không thực hiện hỗ trợ và điều chỉnh giảm kinh phí hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid19 huyện Vũ Thư
16/07/2020
số 2016/QĐ-UBND
Quyết đinh số 2016/QĐ-UBND vv thôi không thực hiện hỗ trợ và điều chỉnh giảm kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid19 huyện Vũ Thư
16/07/2020
Liên kết website