Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 185
Tháng 07 : 51.596
Quý 3 : 51.596
Văn bản liên quan
số 1597/QĐ-UBND
Quyết đinh: số 1597/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc H.Vũ Thư(1)(1)
05/06/2020
số 1578/QĐ-UBND
Quyết đinh: số 1578/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc Kiến Xương
02/06/2020
số 1537/QĐ-UBND
Quyết đinh: số 1537/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc Quỳnh Phụ
29/05/2020
số 1529/QĐ-UBND
Quyết đinh: số 1529/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc Thành phố
29/05/2020
Số 1433/QĐ-UBND
Quyết định: Số 1433/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Vũ Thư
19/05/2020
số 1423/QĐ-UBND
Quyết đinh: số 1423/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Vũ thư
19/05/2020
Số:1304/QĐ-UBND
Quyết đinh: số 1304/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội dâng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 thuộc huyện Đông Hưng.
12/05/2020
Số:1345/QĐ-UBND
Quyết đinh: số 1345/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Kiến Xương
12/05/2020
Số:1344/QĐ-UBND
Quyết đinh: số 1344/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Kiến Xương
12/05/2020
Số:1343/QĐ-UBND
Quyết định: Số 1343/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Quỳnh Phụ
12/05/2020
Số:1326/QĐ-UBND
Quyết định: Số 1326/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người có công cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thành phố Thái Bình
12/05/2020
Liên kết website