Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 802
Tháng 03 : 6.364
Quý 1 : 45.297
Văn bản liên quan
số 2078/QĐ-UBND
Quyết đinh: số 2078/QĐ-UBND phê duyệt DS và KP hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động HĐ làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid19 (đợt 1) huyện Đông Hưng
16/07/2020
Liên kết website