Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 500
Tháng 05 : 32.972
Quý 2 : 116.629
Văn bản liên quan
số 344/KL-SLĐTBXH
Kết luận số 60/KL-SLĐTBXH Kiểm tra việc tạm dừng/tạm đình chỉ/chấm dứt chế độ ưu đãi đối với NCC hoặc thân nhân tại phòng Lao động - TBXH huyện Kiến Xương và UBND xã Trà Giang.
07/08/2023
số 344/KL-SLĐTBXH
Thông báo số 344/KL-SLĐTBXH v/v Kết quả kiểm tra, xác minh giải quyết đơn phản ánh kiến nghị việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân tại xã Đông Trà, huyện Tiền hải, tỉnh Thái Bình
07/08/2023
Liên kết website