Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 11.960
Quý 3 : 50.662
số 70/2023/NĐ-CP
NGhị định số 70/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
26/09/2023
số 344/KL-SLĐTBXH
Kết luận số 60/KL-SLĐTBXH Kiểm tra việc tạm dừng/tạm đình chỉ/chấm dứt chế độ ưu đãi đối với NCC hoặc thân nhân tại phòng Lao động - TBXH huyện Kiến Xương và UBND xã Trà Giang.
07/08/2023
số 344/KL-SLĐTBXH
Thông báo số 344/KL-SLĐTBXH v/v Kết quả kiểm tra, xác minh giải quyết đơn phản ánh kiến nghị việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân tại xã Đông Trà, huyện Tiền hải, tỉnh Thái Bình
07/08/2023
Liên kết website