Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 237
Tháng 10 : 855
Quý 4 : 855
Văn bản liên quan
17/2008/QH12
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
06/03/2008
Liên kết website