Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 295
Tháng 09 : 36.104
Quý 3 : 121.974
Sô: 103/KH-UBND
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
28/07/2021
Liên kết website