Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1.222
Tháng 06 : 22.144
Quý 2 : 163.074
số 67/KL-TTr
Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của Bộ luật Lao động; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội đối với chi nhánh Công ty Cố phần Ceravi - Nhà máy sứ cao cấp Ceravi
10/06/2024
số 344/KL-SLĐTBXH
Kết luận số 60/KL-SLĐTBXH Kiểm tra việc tạm dừng/tạm đình chỉ/chấm dứt chế độ ưu đãi đối với NCC hoặc thân nhân tại phòng Lao động - TBXH huyện Kiến Xương và UBND xã Trà Giang.
07/08/2023
37/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Lập Thuận
08/11/2022
39/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần may Hưng Bình
08/11/2022
38/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Chi nhánh Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng
08/11/2022
53/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Giấy xuất khẩu Thái Bình
08/11/2022
40/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Quỳnh Phụ
08/11/2022
54/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Anh
08/11/2022
Liên kết website