Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 479
Tháng 05 : 16.898
Quý 2 : 42.594
47/KL-SLĐTBXH
KẾT LUẬN KIỂM TRA Tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Thái Hồn
07/11/2022
45/KL-SLĐTBXH
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Trung tâm Chăm sóc và PHCN cho người tâm thần
11/06/2019
Liên kết website