Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 297
Tháng 09 : 36.106
Quý 3 : 121.976
45/KL-SLĐTBXH
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Trung tâm Chăm sóc và PHCN cho người tâm thần
11/06/2019
Kết luận thanh tra
việc chấp hành các quy định của pháp luật về chính sách ưu đãi người có công tại Phòng Lao động TBXH huyện Hưng Hà
12/06/2018
Liên kết website