Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.284
Tháng 06 : 41.728
Quý 2 : 182.658
Số 129/KL-TTr
Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của Bộ luật Lao động; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội đối với Chi nhánh Tổng Công ty may 10 - Công ty Cổ phần Xí nghiệp may Hung Hà
21/11/2023
Số 126/KL-TTr
Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của Bộ luật Lao động; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội đối với Chi nhánh Công ty cổ phần may Xuất khẩu Việt Thái - Nhà máy may Thanh Tân
21/11/2023
Liên kết website