Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 542
Tháng 05 : 33.014
Quý 2 : 116.671
số 344/KL-SLĐTBXH
Thông báo số 344/KL-SLĐTBXH v/v Kết quả kiểm tra, xác minh giải quyết đơn phản ánh kiến nghị việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân tại xã Đông Trà, huyện Tiền hải, tỉnh Thái Bình
07/08/2023
Số 92/TB-SLĐTBXH
Thông báo: Về việc phân công và bố trí lịch tiếp công dân của Sở năm 2020
23/07/2020
Liên kết website