Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 773
Tháng 12 : 4.348
Quý 4 : 48.164
số 2926/SLĐTBXH-VP
Công văn số 2926/SLĐTBXH-VP V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và ký số trong ban hành văn bản điện tử.
21/10/2020
Số: 50/2020/TT-BTC
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
12/06/2020
1325/KL-SLDTBXH
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật lao động an toàn vệ sinh lao động tại công trình xây dựng khu nhà ở thương mại tại khu đất HTX quyết tiến p Trần Hưng Đạo
11/06/2019
790/kl-ttr
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động vệ sinh lao động an toàn trong thi công xây dựng công trình xây dựng nhà ở xã hội khu 2 phường quang trung - tp Thái Bình
11/06/2019
788/kl-ttr
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động vệ sinh lao động an toàn trong thi công xây dựng công trình xây dựng nhà ở xã hội khu 1B phường quang trung - tp Thái Bình
07/12/2016
787/kl-ttr
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động vệ sinh lao động an toàn trong thi công xây dựng công trình xây dựng nhà ở xã hội khu 1a phường quang trung - tp Thái Bình
07/12/2016
Liên kết website